PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola Základní škola Březolupy se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky http://zs.brezolupy.cz/ v souladu se zákonem 99/2019 Sb. a dalšími vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku https://www.zs.brezolupy.cz/.

Stav souladu

Tyto internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupného webu v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Při jejich tvorbě byly respektovány normy a specifikace, které zajišťují kompatibilitu s běžně využívanými webovými prohlížeči. Struktura informací i ovládacích prvků by neměla obsahovat překážky, které znesnadňují prohlížení tohoto webu handicapovaným uživatelům.

Pokud by i přesto nastala situace, že některá z měřítek přístupnosti nejsou naplněna, pokusíme se ji neprodleně napravit. V tom případě nás, prosím, informujte prostřednictvím kontaktních informací umístěných v dolní části této strany.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 24.6.2020.
Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Základní škola Březolupy.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, můžete psát na adresu skola@zsbrezolupy.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky +420 572 580 138.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudou Vaše nároky uspokojeny, můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra.